❀❀ دخمــــلــ✿ بـــا حــال◕‿-。. سلام عزیزم ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` خوبی ؟ ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` به این وبلاگ خوش آمدی ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` با مدیریت : عسل جون و دیــلیا نویسنده هاش : فاطمه _ آنا _نیدراو ...... tag:http://girl1384.mihanblog.com 2018-05-24T20:59:07+01:00 mihanblog.com هیچ وقت کاری نکن که... 2018-02-22T18:57:43+01:00 2018-02-22T18:57:43+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/344 ✗Mιѕαкι Ƥнαηтσм Hινє✗ هیچ‌وقت کاری نکن کهاز چشمای یه دختر بیفتیچون اگه بیفتی باهاتعین سابق رفتار نمیکنه :) عکس پروفایل , عکس پروفایل فانتزی , پروفایل دخترانه


هیچ‌وقت کاری نکن که
از چشمای یه دختر بیفتی
چون اگه بیفتی باهات
عین سابق رفتار نمیکنه :)
]]>
چند وقته؟ 2017-11-06T16:55:33+01:00 2017-11-06T16:55:33+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/343 ❁عسل جون❁ من که با آهنگ بومبایا Image result for ‫کی موزیک ویدیو جدید بلک پینک میاد؟‬‎

من که با آهنگ بومبایا
]]>
تولد جیمینه هوراااااااا 2017-10-13T14:45:43+01:00 2017-10-13T14:45:43+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/342 ❁عسل جون❁ سلام دوستااول یه خبر خوب امروز تولد عشقمهاینم من تولدش مبارکرفت 23 سالگی اون  کسی نیس جز جیمین سسلام دوستاس
اول یه خبر خوب امروز تولد عشقمه
اینم من

Image result for ‫عکس تولد انیمه‬‎
Hatsune Miku-13 (Wink and Heart) تولدش مبارکHatsune Miku-13 (Wink and Heart)
Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)رفت 23 سالگی Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)
اون  کسی نیس جز جیمین

]]>
بچه ها 2017-09-01T14:10:43+01:00 2017-09-01T14:10:43+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/340 ❁عسل جون❁ سلام دوستا!دوستا چون مدرسه ها 2 یا 3 هفته دیگه باز میشه من کمتر میامخودتون میدونین دیگه ششم یکم سختهدوستون دارمبــــــــــــــــــــــــــــــــآی یسلام دوستا!ی
دوستا چون مدرسه ها 2 یا 3 هفته دیگه باز میشه من کمتر میام
خودتون میدونین دیگه ششم یکم سخته
Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)دوستون دارمHatsune Miku-13 (Wink and Heart)
Image result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎بــــــــــــــــــــــــــــــــآی
]]>
وب زدم 2017-08-27T12:37:15+01:00 2017-08-27T12:37:15+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/339 ❁عسل جون❁ بچه ها خبر خبرمن یه وب زدمبرای اینکه بری تو اون وبم رو این عکس بزن بچه ها خبر خبر
من یه وب زدم

Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)برای اینکه بری تو اون وبم رو این عکس بزنHatsune Miku-13 (Wink and Heart)

عشق کره ای من


اینم اون یکی لوگو وبم

عشق کره ای من

نظر یادتون نره ها
]]>
بچه ها 2017-08-26T05:59:16+01:00 2017-08-26T05:59:16+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/337 ❁عسل جون❁ بچه ها اسم انیمه ای که توش هاستو میکو بود اسمش چیه اسم انیمه ش Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)بچه ها اسم انیمه ای که Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)
Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)توش هاستو میکو بود اسمش Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)
Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)چیه Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)
Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)اسم انیمه شHatsune Miku-13 (Wink and Heart)
Image result for ‫میکو‬‎
]]>
رقص با شیطانین 2017-08-16T04:55:49+01:00 2017-08-16T04:55:49+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/336 ❁عسل جون❁ سلاممممم دوستاتو انیمه ی رقص با شیطانین کیو دوس دارینمن که اونی که شبیه آیاتوعهو صد در صد ریمو واسه خودش یه امداد رسانه هاراستی اسمش چی بود؟انیمه ای که هاتسو میکو توش بود اسم انیمش چیه؟درکل همرو فراموش کردممن که یه الاغو هیچوقت یادم نمیره به نام لایتودوستون دارمتــــــــا آپـــــــــــــــ* بـــــــعـــــــدیـــ بـــــــــــآی ییسلاممممم دوستایی

تو انیمه ی رقص با شیطانین کیو دوس دارین

Image result for ‫رم رقص باشیطان‬‎

من که اونی که شبیه آیاتوعه

و صد در صد ریمو واسه خودش یه امداد رسانه ها
راستی اسمش چی بود؟


انیمه ای که هاتسو میکو توش بود اسم انیمش 
چیه؟

درکل همرو فراموش کردم

من که یه الاغو هیچوقت یادم نمیره به نام لایتو

Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)دوستون دارمHatsune Miku-13 (Wink and Heart)

Image result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎تــــــــا آپـــــــــــــــ* بـــــــعـــــــدیـــ بـــــــــــآیImage result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎
]]>
خبر 2017-08-15T11:21:13+01:00 2017-08-15T11:21:13+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/335 ❁عسل جون❁ سلام دوستامن یه وب میخوام بزنم که چیزای عاشقوونه توش بزارم وب زدم بهتون میگمپس فعلا بای Image result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎سلام دوستاImage result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎
Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)من یه وب میخوام بزنم که چیزای عاشقوونه توش بزارم Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)


Raffle prize - MorphineFairy by kittysophieوب زدم بهتون میگمRaffle prize - MorphineFairy by kittysophie

Hatsune Miku-18 (Surprised)پس فعلا بایHatsune Miku-18 (Surprised)

Image result for ‫وب انیمه‬‎

]]>
هیچی برام مهم نیس 2017-08-13T11:49:03+01:00 2017-08-13T11:49:03+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/334 **دیــــــلـــیـــــــا** آدمی که خودشو ازت میگیره  تا تنبیهت کنه  ، باید به حرمت گهی که خورده  برنگرده به زندگیت ...
آدمی که خودشو ازت میگیره 

تا تنبیهت کنه  ، باید به حرمت گهی که خورده 

برنگرده به زندگیت ...

http://uupload.ir/files/9bco_544200472.png
]]>
کدوم رو خدایی انتخاب میکنی؟ 2017-08-10T17:46:02+01:00 2017-08-10T17:46:02+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/333 ❁عسل جون❁ ســـــلــــآمــــــاز این دوتا کدوم رو انتخاب میکنیگزینه ی یک چیتوگه کیریساکیگزینه ی دوم یویی کموری من که چیتوگه رو انتخاب میکنمشما هاچی؟آخه یویی خیلی نفهمه ســـــلــــآمــــــ

از این دوتا کدوم رو انتخاب میکنی

گزینه ی یک چیتوگه کیریساکی

Image result for ‫چیتوگه‬‎

گزینه ی دوم یویی کموری 

Image result for ‫یویی در عاشقان شیطانی‬‎

من که چیتوگه رو انتخاب میکنم

سشما هاچی؟س
آخه یویی خیلی نفهمه

]]>
**ســـــــهــــ جــــیــــــگـــــــر** 2017-08-05T07:40:54+01:00 2017-08-05T07:40:54+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/332 ❁عسل جون❁ ســــــلـــآمـــــامـروز با نـظرســنــجــی خواســ اومـدمممسوالم اینکه از این سه تا کدومشون خوشگل ترهگزینه یک اوسوی تاکومیگزینه ی دو عشقم لایتوگزینه سوم عشقم شیلحالا بهم بگین کدومشون رو دوس دارینمن موندم از بین شیل و لایتو کدومو انتخاب کنم؟نظرتون رو بهم بدین ســــــلـــآمـــــ

امـروز با نـظرســنــجــی خواســ اومـدممم

سوالم اینکه از این سه تا کدومشون خوشگل تره

گزینه یک اوسوی تاکومی

Image result for ‫عکس های قشنگ اوسوی تاکومی‬‎


Image result for ‫جدا کننده متن انیمه ای‬‎

گزینه ی دو عشقم لایتو

Image result for ‫عکس های قشنگ لایتو ساکاماکی‬‎


Image result for ‫جدا کننده متن انیمه ای‬‎

سگزینه سوم عشقم شیلس

Related image

یحالا بهم بگین کدومشون رو دوس دارینی

من موندم از بین شیل و لایتو کدومو انتخاب کنم؟

نظرتون رو بهم بدین


]]>
این اتاق ها مال کی هستن من که رو عکسا نوشتم 2017-08-03T14:24:35+01:00 2017-08-03T14:24:35+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/331 ❁عسل جون❁ این اتاق های ساکاماکی هاست بهم میگید کدوم اتاق کدومشونه

این اتاق های ساکاماکی هاست 
بهم میگید کدوم اتاق کدومشونه
]]>
منو دوستام 2017-08-03T06:54:49+01:00 2017-08-03T06:54:49+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/330 ❁عسل جون❁ ]]> سوال 2017-08-02T10:50:02+01:00 2017-08-02T10:50:02+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/329 ❁عسل جون❁ من که عاشقان شیطانی Image result for ‫نظرسنجی انیمه ای‬‎

من که عاشقان شیطانی
]]>
عکس دختر انیمه ای 2017-08-02T10:47:14+01:00 2017-08-02T10:47:14+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/328 ❁عسل جون❁ Image result for ‫نظرسنجی انیمه ای‬‎

Related image]]>