❀❀ دخمــــلــ✿ بـــا حــال◕‿-。. سلام عزیزم ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` خوبی ؟ ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` به این وبلاگ خوش آمدی ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` با مدیریت : عسل جون و دیــلیا نویسنده هاش : فاطمه _ آنا _نیدراو ...... tag:http://girl1384.mihanblog.com 2017-08-18T12:01:53+01:00 mihanblog.com رقص با شیطانین 2017-08-16T00:25:49+01:00 2017-08-16T00:25:49+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/336 ❁عسل جون❁ سلاممممم دوستاتو انیمه ی رقص با شیطانین کیو دوس دارینمن که اونی که شبیه آیاتوعهو صد در صد ریمو واسه خودش یه امداد رسانه هاراستی اسمش چی بود؟انیمه ای که هاتسو میکو توش بود اسم انیمش چیه؟درکل همرو فراموش کردممن که یه الاغو هیچوقت یادم نمیره به نام لایتودوستون دارمتــــــــا آپـــــــــــــــ* بـــــــعـــــــدیـــ بـــــــــــآی ییسلاممممم دوستایی

تو انیمه ی رقص با شیطانین کیو دوس دارین

Image result for ‫رم رقص باشیطان‬‎

من که اونی که شبیه آیاتوعه

و صد در صد ریمو واسه خودش یه امداد رسانه ها
راستی اسمش چی بود؟


انیمه ای که هاتسو میکو توش بود اسم انیمش 
چیه؟

درکل همرو فراموش کردم

من که یه الاغو هیچوقت یادم نمیره به نام لایتو

Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)دوستون دارمHatsune Miku-13 (Wink and Heart)

Image result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎تــــــــا آپـــــــــــــــ* بـــــــعـــــــدیـــ بـــــــــــآیImage result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎
]]>
خبر 2017-08-15T06:51:13+01:00 2017-08-15T06:51:13+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/335 ❁عسل جون❁ سلام دوستامن یه وب میخوام بزنم که چیزای عاشقوونه توش بزارم وب زدم بهتون میگمپس فعلا بای Image result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎سلام دوستاImage result for ‫شکلک های متحرک انیمه‬‎
Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)من یه وب میخوام بزنم که چیزای عاشقوونه توش بزارم Hatsune Miku-13 (Wink and Heart)


Raffle prize - MorphineFairy by kittysophieوب زدم بهتون میگمRaffle prize - MorphineFairy by kittysophie

Hatsune Miku-18 (Surprised)پس فعلا بایHatsune Miku-18 (Surprised)

Image result for ‫وب انیمه‬‎

]]>
هیچی برام مهم نیس 2017-08-13T07:19:03+01:00 2017-08-13T07:19:03+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/334 **دیــــــلـــیـــــــا** آدمی که خودشو ازت میگیره  تا تنبیهت کنه  ، باید به حرمت گهی که خورده  برنگرده به زندگیت ...
آدمی که خودشو ازت میگیره 

تا تنبیهت کنه  ، باید به حرمت گهی که خورده 

برنگرده به زندگیت ...

http://uupload.ir/files/9bco_544200472.png
]]>
کدوم رو خدایی انتخاب میکنی؟ 2017-08-10T13:16:02+01:00 2017-08-10T13:16:02+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/333 ❁عسل جون❁ ســـــلــــآمــــــاز این دوتا کدوم رو انتخاب میکنیگزینه ی یک چیتوگه کیریساکیگزینه ی دوم یویی کموری من که چیتوگه رو انتخاب میکنمشما هاچی؟آخه یویی خیلی نفهمه ســـــلــــآمــــــ

از این دوتا کدوم رو انتخاب میکنی

گزینه ی یک چیتوگه کیریساکی

Image result for ‫چیتوگه‬‎

گزینه ی دوم یویی کموری 

Image result for ‫یویی در عاشقان شیطانی‬‎

من که چیتوگه رو انتخاب میکنم

سشما هاچی؟س
آخه یویی خیلی نفهمه

]]>
**ســـــــهــــ جــــیــــــگـــــــر** 2017-08-05T03:10:54+01:00 2017-08-05T03:10:54+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/332 ❁عسل جون❁ ســــــلـــآمـــــامـروز با نـظرســنــجــی خواســ اومـدمممسوالم اینکه از این سه تا کدومشون خوشگل ترهگزینه یک اوسوی تاکومیگزینه ی دو عشقم لایتوگزینه سوم عشقم شیلحالا بهم بگین کدومشون رو دوس دارینمن موندم از بین شیل و لایتو کدومو انتخاب کنم؟نظرتون رو بهم بدین ســــــلـــآمـــــ

امـروز با نـظرســنــجــی خواســ اومـدممم

سوالم اینکه از این سه تا کدومشون خوشگل تره

گزینه یک اوسوی تاکومی

Image result for ‫عکس های قشنگ اوسوی تاکومی‬‎


Image result for ‫جدا کننده متن انیمه ای‬‎

گزینه ی دو عشقم لایتو

Image result for ‫عکس های قشنگ لایتو ساکاماکی‬‎


Image result for ‫جدا کننده متن انیمه ای‬‎

سگزینه سوم عشقم شیلس

Related image

یحالا بهم بگین کدومشون رو دوس دارینی

من موندم از بین شیل و لایتو کدومو انتخاب کنم؟

نظرتون رو بهم بدین


]]>
این اتاق ها مال کی هستن من که رو عکسا نوشتم 2017-08-03T09:54:35+01:00 2017-08-03T09:54:35+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/331 ❁عسل جون❁ این اتاق های ساکاماکی هاست بهم میگید کدوم اتاق کدومشونه

این اتاق های ساکاماکی هاست 
بهم میگید کدوم اتاق کدومشونه
]]>
منو دوستام 2017-08-03T02:24:49+01:00 2017-08-03T02:24:49+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/330 ❁عسل جون❁ ]]> سوال 2017-08-02T06:20:02+01:00 2017-08-02T06:20:02+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/329 ❁عسل جون❁ من که عاشقان شیطانی Image result for ‫نظرسنجی انیمه ای‬‎

من که عاشقان شیطانی
]]>
عکس دختر انیمه ای 2017-08-02T06:17:14+01:00 2017-08-02T06:17:14+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/328 ❁عسل جون❁ Image result for ‫نظرسنجی انیمه ای‬‎

Related image]]>
روز دختر 2017-07-24T13:00:11+01:00 2017-07-24T13:00:11+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/327 ❁عسل جون❁
Image result for ‫روز دختر‬‎
]]>
یک موزیک ویدئو باحال دخترانه 2017-07-19T04:20:31+01:00 2017-07-19T04:20:31+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/326 ☆●☆ Nersiya Kalahar☆●☆ [http://www.aparat.com/v/qJOtk] نظرتون چی بود ؟؟؟منکه خیلی دوستش دارم ...اسم آهنگ DNA از لیتل میکس نظر میدی هاااا

نظرتون چی بود ؟؟؟
منکه خیلی دوستش دارم ...اسم آهنگ DNA از لیتل میکس 
نظر میدی هاااا
]]>
خدا 2017-07-17T09:12:17+01:00 2017-07-17T09:12:17+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/325 **دیــــــلـــیـــــــا** خدا به فرشته ها شعور داد بدون شهوت، به حیوان ها شهوت داد بدون شعور،  و به انسان هر دو را.... انسانی که شعورش به شهوتش غلبه کند از فرشته بالاتر است، و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کند از حیوان پست تر است...
خدا به فرشته ها شعور داد بدون شهوت
، به حیوان ها شهوت داد بدون شعور
،  و به انسان هر دو را.... ا
نسانی که شعورش به شهوتش غلبه کند از فرشته بالاتر است
، و انسانی که شهوتش بر شعورش غلبه کند از حیوان پست تر است...


]]>
لطفا جواب بدین^ــ^ 2017-07-17T06:18:28+01:00 2017-07-17T06:18:28+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/323 ❁عسل جون❁ ]]> *** 2017-07-17T05:15:32+01:00 2017-07-17T05:15:32+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/322 ❁عسل جون❁ ]]> موزیک ویدیو گروه aoa 2017-07-16T06:19:15+01:00 2017-07-16T06:19:15+01:00 tag:http://girl1384.mihanblog.com/post/321 ❁عسل جون❁ بچه ها شما تو گروه aoa کیو دوس دارین؟من که جیمین همونیه که موهاش مصریهشما ها چییه موزیک ویدیو ازشون میزارم سبچه ها شما تو گروه aoa کیو دوس دارین؟س

من که جیمین همونیه که موهاش مصریه

شما ها چی

یه موزیک ویدیو ازشون میزارم


]]>